เอกสารใบสมัคร

ใบสมัครงาน  

ดาวน์โหลด

ช่างเชื่อม 2 อัตรา

- เชื่อมประกอบแท่น Baseplate Booster Pump , Transfer Pump , Fire Pump 

- ประกอบปั๊มเพื่อขึ้น Header

สมัครงาน
 
 
 
 

สินค้าจัดจำหน่าย

PUMPS

 จำหน่ายปั๊มน้ำทุกชนิด

MOTOR

 จำหน่ายมอเตอร์ ABB , TECO , WAT และ RATHI

VALVE

 จำหน่ายวาล์ว KITZ , TOZEN , SINGER , WATTS , DOROT

ENGINE

 จำหน่ายเครื่องยนต์ของ CUMMINS

GENERATOR

 จำหน่ายเครื่อง GENERATOR  ของ AOSIF

FIRE PUMP

 รับประกอบ Fire pump , Transfer Pump และ Booster pump